Hembygdsföreningens Styrelse 2024

Styrelsen består av:

Ordförande               Kerstin Pettersson               0709838480          

Bitr. ordförande         Kjell-Åke Andersson            0722292827

Kassör                      Malin Petersson                   070589235

Sekreterare              Eva Andersson                     0702348070

Övriga                      Börje Söderström                 0705205846

                                Maj-Britt Karlsson                 0708864992   

                              Sebastian Petrsson                0768656878                            

Ordinarie revisorer   Anneli Johansson, Susann Hansson

Revisorersättare      Annika Melsävainio

Nu kan även nå oss via mail, vår adress är skephult.hf@gmail.com

Alla aktiviteter görs i sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Mark