Hembygdsföreningens Styrelse 2016

Styrelsen består av:

Ordförande               Jan-Eric Pettersson               73116 / 0705187646           

Bitr. ordförande         Kjell-Åke Andersson             73022

Kassör                       Lars Petersson                     73146/0768515519

Sekreterare               Kerstin Pettersson                73116 /0709838480 

Övriga                       Morgan Petersson                0708374180

                                  Maj-Britt Karlsson                 73080      

                                  Birgitta Johansson                73141

Ersättare                   Eva Andersson                     73022

Valberedning            Bengt Henriksson, Bo Johansson

Ordinarie revisorer   Stig Andreasson, Susann Hansson

Revisorersättare      Bo Johansson

 

Nu kan även nå oss via mail, vår adress är skephult.hf@gmail.com

Alla aktiviteter görs i sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Mark  

 

Inga aktiviteter planerade
Inga aktuella händelser