Byalagets Styrelse 2023/2024

Styrelsen består av:

Ordförande                  Martin Kettissen             byalaget@skephult.se

Vice ordförande          Terese Andersson

Sekreterare                  Ewa Perryd

Kassör                          Henrik Arnell       

Ledamöter                    

                                       Robin Kindström         

                                       Therese Ågren

                                       Bengt Henriksson   

       

Suppleant

                                       Anders Olofsson

                                       Linus Pettersson

 

Valberedning                 Morgan Mellqvist

                                     Ulla von Schedvin

                                

Inga aktiviteter planerade