Byalagets Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande                  Morgan Mellquist              byalaget@skephult.se

Vice ordförande          Anders Olofsson

Sekreterare                  Hanna Arnell 

Kassör                          Maria Svenningsson.       81026

Ledamöter.                 

                                       Annika Åkerlund.          0707-320770

                                       Stig Andreasson             73124

                                        Bengt Henriksson           73052

Suppleant

                                       Jonas Lidell

                                       Alice Ågren

 

Valberedning                 Susanna Mellquist

                                         Ingemar Svensson

                                

Inga aktuella händelser