Bygdegårdsföreningens Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande                 Stig Andreasson

Vice ordförande         Per-Olof Evertsson

Sekreterare                Anders Holmgren

Kassör                      Mariana Andreasson

Ledamöter                 Maj Britt Karlsson

                                 Jan Erik Pettersson

                                 Björn Klug

Suppleanter              Morgan Mellqvist

                                 Per Anders Johansson

                                 Tomas Axell

Uthyrare                    Stig Andreasson

                                 Maj-Britt Karlsson

 

Inga aktuella händelser