Bygdegårdsföreningens Styrelse

Styrelsen består av:

Ordförande:                   Stig Andreasson

Vice ordförande:            Per-Olof Evertsson

Sekreterare:                   Anders Holmgren

Kassör:                          Mariana Andreasson

Ledamöter:                    Maj Britt Karlsson

Suppleanter:                 Per Anders Johansson

                                      Tomas Axell

Uthyrningsansvarig:

 Stig Andreasson

 Maj-Britt Karlsson

 

Inga aktiviteter planerade