Övrigt

Skephults Hembygdsförening har böcker och filmer om Skephult till försäljning. Filmerna finns att köpa vid alla aktiviteter men de kan även köpas direkt av någon i styrelsen.

Bok ”Folkminne från Skephult” 

av Kjell Bengtsson, 100 kr

Bygdefilm ”Skephult 1978-1981”

av Vera Martinsson, 100 kr

‚ÄčNu finns det ett USB minne att köpa. Där torpen och dess boende är med. Det bygger på en gamal torpinventering  som gjordes på 1980-1990- talet. Nu har jag sammanställt och lagt till fler uppgifter från kyrkoböckerna.  Det kostar 100 kr.

För visning av stugorna Björkåsen, Posthuset eller Botten "Jons stuga"  kontakta

Kerstin Pettersson 070-9838480

Vi söker även gamla möbler till våra stugor Posthuset ,Björkåsen och Bottern.

Ring Kerstin Pettersson 070 - 9838480