Information från styrelsen meddelas via vår facebookgrupp Skephults byalag.

Kontakt med styrelsen fås via ovanstående grupp eller via mailadress byalaget@skephult.se. 

Vår anslagstavla finns utanför Bygdegården, där även vår brevlåda finns. Vi tar gärna emot förslag på frågor som Byalaget ska driva.