Medlemsavgift

Skephults Hembygdsförenings medlemsavgift för 2018

100 kr för familj

50 kr för en person

Insättes på bankgiro 5236-6945

Vänligen betala senast den 30/4 2015

Avgiften kan även betalas direkt till kassören Lars Petersson 

Ordförande Jan-Eric Pettersson 0320-73116 / 0705187646

Inga aktuella händelser