Medlemsavgift

Skephults Hembygdsförenings medlemsavgift för 2015

100 kr för familj

50 kr för en person

Insättes på postgiro 668742-0

Vänligen betala senast den 30/4 2015

Avgiften kan även betalas direkt till kassören Morgan Pettersson 0320-73116 / 0708374180