Medlemsavgift

Skephults Hembygdsförenings medlemsavgift för 2023

100 kr för familj

50 kr för en person

Insättes på bankgiro 5236-6945

Vänligen betala senast den 30/4 2023

Avgiften kan även betalas direkt till kassören Malin Petersson

Ordförande Kerstin Pettersson 070 -9838480