Aktuella Händelser

Visas t.o.m Namn
2017-12-31 Grovavfall och miljöbil 2017Grovavfall och miljöbil 2017http://mark.se/bygga-och-bo/avfall-och-atervinning/grovsopsturen/

Grovavfall och miljöbil 2017
Privatpersoner kan kostnadsfritt lämna grovsopor till grovsopsturen eller på Skene Skog. Till grovavfall räknas sådant avfall som är för stort för den vita påsen som läggs i sopkärlet. Grovavfallet som lämnas ska vara sorterat i brännbart, metall, deponirest, farligt avfall och elavfall. OBS! Kyl- och frysskåp får inte lämnas vid grovsopsturen. Trädgårdsavfall kan kostnadsfritt lämnas till grovsopsturen. Max en släpkärra per grovsopstur och abonnent. Asbest och tryckt virke ska lämnas vid Skene Skog.

I Skephult lämnas grovsopor vid Bygdegården

För tider se Marks kommuns hemsida, webadress ovan