Kommande aktiviteter

Datum Namn
2018-10-02 Föreläsning om OstindiefararenSHF har berättarkväll om Fornminnen iDatum: 2018-01-30

30-01-2018  kl 19,00 kommer Pär Sandin och Leif Edvinsson till SHF och har föreläsning i Skephults Byggdegård . De kommer från Marks Fornmimesförening och skall berätta om "Fornminnen i Mark , Skephult och Vännebosjön".  Skephult har många fynd från olika platser.Ca 20 fornlämningar i kommunen. Med en del av dessa fornminnen som grund och några andra historiska lämningar berättar de om Marks utveckling de sista 14 000 åren, från den tid då landet reste sig när inlandsisen drog sig tillbaka till i dag. Biljetter kommer att finnas köpa hos Maj-Britt 0320-73080/0708864992 och Jan-Eric 0320-73116/0709838480 Bindande. då ingår inträde , fika med kaffe,  fralla och kaka. Lottei kommer finnas. Sedan finns det tillfälle för att fråga Pär och Leif om detta.

Alla våra aktiviteter sker i sammarbete med Studieförbundet Vuxenskolan Mark.